TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

  1. Az adatkezelő megnevezése 

Cégnév: SolraGo Napelem & Klíma Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 2030 Érd, Fürj utca 44/B. 

Postacím: 2030 Érd, Fürj utca 44/B. 

Telefon: + 36 70 396 5133 

E-mail: info@solargo.hu 

  1. A www.solargo.hu weboldal működésével összefüggő adatkezelések 

II.1. Cookie-k (sütik) 

A weboldalon használt sütik egy része az oldal megfelelő működéséhez mindenképpen szükséges  (session cookie – munkamenet süti), mások a weboldal látogatottságának a mérését (statisztikai sütik), illetve a felhasználók számára más oldalakon személyre szabott hirdetések megjelenítését (marketing  sütik) hivatottak elősegíteni.  

  1. Munkamenet sütik 

Süti neve 

Adatkezelés  

jogalapja

Adatkezelés célja 

Adatkezelés  

időtartama

Adattovábbítás

_gat_gtag_UA_ 189751343_1

Az adatkezelő  

jogos érdeke

Ez a süti a Google  Analytics része,  és a  

webböngésző  

által a szerver  

felé küldött  

kérések (request ek) korlátozására  (a kérések  

gyakoriságának  korlátozására)  

szolgál.

59 másodperc 

A Google Inc.  

által alkalmazott  szerverbeállítások  függvényében  

potenciálisan az  Egyesült Államok  területére.  1. Statisztikai sütik

Süti  

neve

Adatkezelés  

jogalapja

Adatkezelés célja 

Adatkezelés  időtartama

Adattovábbítás

_gid 

Az érintett  

hozzájárulása

Ezt a sütit a Google Analytics  állítja be. Minden egyes  

meglátogatott oldalra 

1 nap 

A Google Inc.  

által alkalmazott  szerverbeállítások   

vonatkozóan egyedi értéket tárol  és frissít, és a látogatások  

számlálására és nyomon  

követésére szolgál.

 

függvényében  

potenciálisan az  Egyesült Államok  területére.

_ga 

Az érintett  

hozzájárulása

Ez a süti a Google Universal  Analyticshez kapcsolódik – ami a  Google általánosan használt  analitikai szolgáltatásának  

jelentős frissítése. Ez a cookie az  egyedi felhasználók  

megkülönböztetésére szolgál egy  véletlenszerűen generált szám  ügyfél-azonosítóként történő  hozzárendelésével. Ez a cookie a  webhely minden egyes  

oldalkérésében szerepel, és a  webhelyek analitikai  

jelentéseinek látogatói,  

munkamenet- és  

kampányadatainak  

kiszámításához használják.

1 év 1 hónap 

A Google Inc.  

által alkalmazott  szerverbeállítások  függvényében  

potenciálisan az  Egyesült Államok  területére.

YSC 

Az érintett  

hozzájárulása

Ezt a sütit a YouTube állítja be a  beágyazott videók  

megtekintésének nyomon  

követésére.

Munkamenet  időtartamára

A Google Inc.  

által alkalmazott  szerverbeállítások  függvényében  

potenciálisan az  Egyesült Államok  területére.

VISITOR 

_INFO1 

_LIVE

Az érintett  

hozzájárulása

Ezt a sütit a Youtube állítja be,  hogy nyomon kövesse a  

webhelyekbe ágyazott Youtube videók felhasználói beállításait;  azt is meg tudja határozni, hogy a  webhely látogatója a Youtube felület új vagy régi verzióját  használja.

6 hónap 

A Google Inc.  

által alkalmazott  szerverbeállítások  függvényében  

potenciálisan az  Egyesült Államok  területére.

_ga_V5 

CDYM49 8V

Az érintett  

hozzájárulása

Ezt a sütit a Google Analytics  használja a munkamenet  

állapotának megőrzésére.

1 év 1 hónap 

A Google Inc.  

által alkalmazott  szerverbeállítások  függvényében  

potenciálisan az  Egyesült Államok  területére.  1. Marketing sütik

Süti  

neve

Adatkezelés  jogalapja

Adatkezelés célja 

Adatkezelés  

időtartama

Adattovábbítás

_fbp 

Az érintett  

hozzájárulása

A Meta Inc. használja a 

hirdetési termékei kapcsán,  például a harmadik fél 

3 hónap 

A Meta Inc. által  alkalmazott  

szerverbeállítások   

hirdetők által az egyes  

hirdetési felületekre történő  valós idejű licitálás során.

 

függvényében  

potenciálisan az  Egyesült Államok  területére.

NID 

Az érintett  

hozzájárulása

Ezt a sütit a DoubleClick (amely a Google  

tulajdonában van) állítja be,  hogy segítsen az Ön  

érdeklődési profiljának  

kialakításában és releváns  hirdetések  

megjelenítésében más  

oldalakon.

6 hónap 3 nap 

A Google Inc. által  alkalmazott  

szerverbeállítások  függvényében  

potenciálisan az  Egyesült Államok  területére.Ha Ön nem szeretné, hogy a weboldal a böngészésével összefüggő információt gyűjtsön, beállíthatja  böngészőjében a sütik letiltását vagy törölheti a már elhelyezett sütiket. Ezen túlmenően, a Google  Analytics szolgáltatása körében folytatott adatkezelés alól az alábbi linken elérhető böngésző  bővítmény telepítésével vonhatja ki magát: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

II.2. Kapcsolatfelvétel 

A honlapunkon található kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltve, illetve telefonszámot felhívva, vagy e-mail  címre üzenetet küldve bármely, Önt érdeklő kérdéssel, megkereséssel fordulhat hozzánk. Az Ön által  megadott elérhetőségeken felvesszük Önnel a kapcsolatot. 

A kezelt személyes adatok köre: 

Név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés célja: 

Bármely, nem a cég bevizsgálási szolgáltatás  megrendelésével kapcsolatos kérdés,  

megkeresés megválaszolása, ezzel összefüggő  kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: 

Az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei: 

Google Ireland Limited 

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

Az adatfeldolgozó által feldolgozott adatok  köre, az adatfeldolgozó adatkezeléssel  összefüggő tevékenysége:

Név, e-mail cím, telefonszám

Az adatok tárolásának időtartama: 

A kapcsolatfelvétel céljától függően a személyes  adatok legfeljebb a megkereséssel összefüggő  kommunikációt követően a Ptk. szerinti  elévülési idő végéig kerülnek megőrzésre.II.3. Hírlevél küldés

A hírlevelünkre való feliratkozással Ön hozzájárulását adja, hogy a megadott e-mail címén keresztül,  rendszeres jelleggel ajánlatainkkal és információkkal felkeressük. A hozzájáruló nyilatkozatát bármikor  korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, amely esetben személyes adatait töröljük  és a továbbiakban hírlevelet nem küldünk. 

A kezelt személyes adatok köre: 

Név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: 

Az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal  kapcsolatos információ és ajánlatok küldése,  marketing tevékenység.

Az adatkezelés jogalapja: 

Az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei: 

The Rocket Science Group, LLC  

675 Ponce de Leon Ave NE  

Suite 5000 

Atlanta, GA 30308 USA

Az adatfeldolgozó által feldolgozott adatok  köre, az adatfeldolgozó adatkezeléssel  összefüggő tevékenysége:

Név, e-mail cím

Az adatok tárolásának időtartama: 

A hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig).II.4. Kalkulációhoz kapcsolódó adatkezelés 

A honlapunkon található kalkulátort használva megadhatja az egyes eszközök telepítésével összefüggő  műszaki paramétereket és hozzávetőleges becslést kaphat a telepítendő rendszer tervezett  költségeiről. Ha Ön úgy dönt, akkor ezen az oldalon az adatait megadva ajánlatot kérhet a cégünktől.  Ez esetben az Ön által megadott elérhetőségeken felvesszük Önnel a kapcsolatot.

A kezelt személyes adatok köre: 

Telepítési cím, Név, e-mail cím, telefonszám, az  Ön üzenetében megadott esetleges további  személyes adatok

Az adatkezelés célja: 

A szolgáltatás telepítésére vonatkozó igények  felmérése, ajánlat adása, valamint az ehhez  szükséges kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: 

Az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei: 

Google Ireland Limited 

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

Az adatfeldolgozó által feldolgozott adatok  köre, az adatfeldolgozó adatkezeléssel  összefüggő tevékenysége:

Telepítési cím, Név, e-mail cím, telefonszám, az  Ön üzenetében megadott esetleges további  személyes adatok

Az adatok tárolásának időtartama: 

A törlési kötelezettség teljesítéséig (az  adatkezelési cél megszűnése vagy a törléshez  való jog gyakorlása) legfeljebb azonban az  

Önnel megkötött szerződés fennállása idején,  valamint azon időtartam alatt, ameddig a  szerződéssel kapcsolatban igény  

érvényesíthető.III. Tájékoztatás a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokról és jogorvoslati  lehetőségekről

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ  JOG

Ön bármikor tájékoztatást kérhet cégünktől a személyes adatai  kezeléséről (módjáról, folyamatáról), kérheti az esetlegesen hibás adatok  helyesbítését, valamint jogában áll megtiltani vagy egyes esetekre  korlátozni személyes adatainak kezelését (törlés, zárolás). 

Kérelmére cégünk Önnek közvetlenül is megküldött részletes  tájékoztatást ad a cégünk által kezelt, illetve a cégünk által megbízott  adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról,  jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az  adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes  adatainak esetleges továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és  címzettjéről.

Cégünknek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,  legfeljebb azonban egy hónapon belül, közérthető formában, az Ön erre  irányuló kérelmére írásban kell tájékoztatást adnia. A tájékoztatás  ingyenes, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan  tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be cégünkhöz. Egyéb esetekben  cégünk költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést  vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a  tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

ADATHELYESBÍTÉS 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak  megfelelő személyes adat cégünk rendelkezésére áll, a személyes adatot  cégünk helyesbíti.

TILTAKOZÁS 

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a jogszabályban jelzett  esetekben. Cégünk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított  legrövidebb időn belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében  döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.JOGORVOSLATI JOG 

Jogainak megsértése esetén Ön a jogszabályban meghatározott  feltételekkel: 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  fordulhat (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1363  Budapest, Pf.: 9., E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:  www.naih.hu, tel. +36 (1) 391-1400), valamint 

bírósági jogorvoslatot vehet igénybe (a perre az adatkezelő  székhelye szerinti törvényszék illetékes, de a per – az Ön választása szerint  – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is  megindítható).A tájékoztató közzétételének időpontja: 2023.11.09.