Felhasználási
feltételek

Jogi nyilatkozat – Tájékoztató a www.solargo.hu honlap  

(továbbiakban: weboldal vagy honlap) használatához 

Köszönjük, hogy ellátogatott a weboldalunkra. Ön a weboldal használatával önkéntesen elfogadja a  jelen Jogi nyilatkozatban foglaltakat, mely nyilatkozat tartalmazza a www.solargo.hu honlap, illetve az  azon található információk és linkek használatára vonatkozó feltételeket. Abban az esetben, ha Ön a  jelen Jogi nyilatkozat bármely tartalmával nem ért egyet, azt nem kívánja elfogadni, úgy kérjük,  szíveskedjen a honlapot elhagyni. 

1.) A weboldal megtekintéséhez ajánlo9 böngészők, a honlappal kapcsolatos adatok 

A weboldal megtekintéséhez ajánlott böngészők: 

– Google Chrome 

– Microsoft Edge. 

A honlap tulajdonosa a SolarGo Napelem & Klíma Kft. (Cg.: 13-09-210233, székhely: 2030 Érd, Fürj utca  44/B., adószám: 29019973-2-13, továbbiakban: Társaság). 

Tárhely szolgáltató: 

Kapcsolatfelvétel, honlappal kapcsolatos bejelentés: info@solargo.hu, + 36 70 396 5133  

2.) Honlap használata 

A honlap célja, hogy tájékoztatást nyújtson a SolarGo Kc. tevékenységéről, információval szolgáljon a Társaság által megvalósítható, megújuló energiával működő rendszerekről. A honlapon keresztül  lehetőség van közvetlenül felvenni a kapcsolatot a Társasággal a felmerülő általános, illetve egyedi  kérdések esztázása érdekében. A kalkulátor menüpont alaf a szükséges adatok megadását követően – a kialakítandó megújuló energiával működő rendszer méretének, telepítési és berendezési költségeinek  figyelembevételével – egy becsült érték számítható ki a tervezef rendszer kivitelezésének költségeire.  A kalkulált érték azonban csak tájékoztató jellegű, nem teljeskörű, az nem minősül árajánlatnak vagy  ajánlafételnek vagy ajánlat elfogadásának. Az adof rendszer telepítésének pontos költségét a Társaság  minden esetben helyszíni felmérést követően, írásbeli ajánlat alapján határozza meg. A honlapon  megjelenő bármilyen közlés, illetve a honlapon keresztül történő kapcsolaielvétel, továbbá az e-mailen  történő, Társasággal való kommunikáció nem minősül szerződés megkötésére irányuló  szándéknyilatkozatnak, az nem keletkeztet ajánlae kötöfséget vagy szerződést. 

A honlapon keresztül történő kapcsolaielvétel személyes adatok megadásával (név, e-mail cím,  telefonszám) történik, mely adatokat a Társaság a honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztató alapján  kezel, mely Tájékoztatót Ön külön nyilatkozafal fogad el a kapcsolaielvétel során.  

Tájékoztatjuk, hogy a honlap felkeresése során az adatkezelő internetes szervere automaekusan  regisztrálja a látogatók IP címét, az eszköz operációs rendszerét, egyes hardverinformációkat, a használt  böngésző lpusát, a böngésző verzióját, valamint a honlap felkerésének pontos időpontját. 

3.) A honlap tartalma 

A weboldalon elhelyezett tartalom ingyenes. A honlapon Társaságunk azonban nem vállal sem  kötelezettséget, sem felelősséget a weboldal tartalmának folyamatos hozzáférhetőségéért. A Társaság 

jogosult a honlapot, illetve annak tartalmát bármikor módosítani, felfüggeszteni vagy megszüntetni,  vagy az ahhoz való hozzáférést korlátozni. 

Tájékoztatás céljából a weboldalon megtalálhatóak külső oldalakra mutató linkek is, mely oldalakra a  jelen Jogi nyilatkozat hatálya nem terjed ki. A Társaság nem tartozik felelősséggel ezen harmadik  személyek által fenntartott külső oldalak tartalmáért és az oldalak látogatása során bekövetkező  esetleges károkért. 

4.) Szellemi tulajdon 

A weboldal és az azon megjelenő tartalmak (pl.: dokumentáció, forráskód, szlogenek, grafikák stb.) a  Társaság vagy harmadik személy szellemi tulajdonát képezik és jogi védelem alatt állnak. A honlap és  annak tartalma szabadon felhasználható, amennyiben az nem kereskedelmi céllal történik. A honlap  és annak tartalma nem másolható le, nem módosítható, nem jeleníthető meg máshol – ide értve  különösen, de nem kizárólagosan más weboldalra történő feltöltést -, nem tehető közzé, nem  sugározható, nem hozható nyilvánosságra, nem terjeszthető és nem hasznosítható a Társaság előzetes  írásbeli engedélye nélkül. 

5.) Felelősségi nyilatkozat 

A weboldal teljes tartalma kizárólag tájékoztató jelleggel bír. 

A Társaság nem vállal felelősséget az olyan károk tekintetében, amelyek a honlap használatából vagy  használhatatlanságából, illetve a honlapon kihelyezett tartalmak és információk használatából  erednek.  

6.) Egyéb 

A jelen Jogi nyilatkozatot a Társaság jogosult egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül aktualizálás okán  módosítani. 

A honlap és annak tartalma kizárólag törvényes célokra használható fel. 

A jelen Jogi nyilatkozatra, annak értelmezésére, illetve a honlap használatával kapcsolatban felmerülő  bármilyen jogvitára a magyar jog az irányadó. 

2023.11.09.