A GINOP-4.1.5-22 kódszámú, mikro-, kis- és középvállalkozások számára kiírt, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatását biztosító napelemes pályázat 2022. április 20-tól érhető el. A pályázati kiírás és az abban meghatározott feltételek teljeskörű megismeréséhez, kérjük, olvassa el a hivatalos tájékoztatást is!

A napelemes pályázat bővebb ismertetése

A GINOP-4.1.5-22 kódszámú napelemes pályázat által nyújtott anyagi támogatás visszatérítendő jellegű, amely megadott feltételek szerint vissza nem térítendővé változó támogatásnak minősül. A támogatás mértéke 75 millió forinttól legfeljebb 500 millió forintig terjedhet, a támogatható projektek összköltségének maximum 90%-áig. A támogatási kérelmek 2022. április 20. 9 órától május 3. 12 óráig nyújthatóak be, a támogatás pedig az egész országban elérhető, leszámítva a Közép-Magyarország régióban megvalósuló projekteket.

Mely mikro-, kis- és középvállalkozások élhetnek a napelemes pályázat nyújtotta lehetőséggel?

Azok a mikro-, kis- és középvállalkozások adhatnak be támogatási kérelmet jelen napelemes pályázat felhívására, amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei. Amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 1 fő volt, és amelyek minimum három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel rendelkeznek, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele.

A napelemes pályázat önállóan támogatható tevékenységei

A napelemes pályázat önállóan támogatható tevékenységei közé az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek sorolódnak. Ilyen az épületek hűtési, fűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése, a meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása, illetve az épületek hőtechnikai adottságainak javítása és hőveszteségének csökkentése.

A napelemes pályázat önállóan nem támogatható tevékenységei

A napelemes pályázat önállóan nem támogatható tevékenységei a következők: ide tartozik az épületek nyári hővédelmének javítása, az árnyékoló és az árnyékvető szerkezetek betelepítése, illetve a megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek. Utóbbi tevékenységek között van számon tartva a hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre, illetve a napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre. De ide tartozik még a napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához, végül, de nem utolsósorban pedig a brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából.

Kérdezzen tőlünk!

Amiben segíteni tudunk:

Napelemes rendszerek telepítése, napelemes rendszer tervezésével kapcsolatos szaktanácsadás, teljesítmény előrejelzés. ELMŰ, EON, NKM ügyintézés. Tájékoztatás támogatások, igénybe vehető kedvezményekről. Hálózati teljesítménybővítés, szabványosítás, érintésvédelem. Töltőállomás telepítése elektromos autókhoz. Hűtő-fűtő légtechnika, hőszivattyú.

Elfogad egy szakértői segítséget?

Kérjen tőlünk visszahívást!

Munkatársaink hamarosan visszahívják és minden kérdésére választ adnak.
Tájékoztatjuk a legjobb megoldásokról, elérhető támogatásokról és személyreszabott módon szolgáljuk ki.

Visszahívást kérek